Oppblomstring av den giftige flagelaten Chrysocromulina polylepis våren 1988

TitleOppblomstring av den giftige flagelaten Chrysocromulina polylepis våren 1988
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication1989
AuthorsHeimdal, BR, Dundas, I, Berge, G, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
NewspaperNaturen
Author Address

NERSC