Metode for Operativ Atmosfærekorreksjon av Flybåret Spektrometer Data for Beregning av Marin Algefluorescense

TitleMetode for Operativ Atmosfærekorreksjon av Flybåret Spektrometer Data for Beregning av Marin Algefluorescense
Publication TypeReport
Year of Publication1991
AuthorsFrette, Ø, Pettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleOppfølging av NORSMAP 89, NERSC Technical Report no. 41
Report Number41
PublisherNERSC
TypeTechnical
Author Address

NERSC