Kompendium i satellittbasert jordobservasjon. Del av sommerkurs: IT, Miljø og Satellittbilder

TitleKompendium i satellittbasert jordobservasjon. Del av sommerkurs: IT, Miljø og Satellittbilder
Publication TypeReport
Year of Publication1997
AuthorsLandmark, B, Pettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC