Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, Norsk Klimasenter

TitleKlima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, Norsk Klimasenter
Publication TypeReport
Year of Publication2009
AuthorsSandven, S
Refereed DesignationUnknown
Number of Pages148
Date Published09/2009
Author Address

NERSC