Iskanten i Barentshavet. Biologisk produksjon i et omskiftelig miljø

TitleIskanten i Barentshavet. Biologisk produksjon i et omskiftelig miljø
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication2001
AuthorsLygre, K, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
NewspaperOttar
Edition238
Author Address

NERSC