Interne bølger i norske farvande observeret med ERS-1 SAR

TitleInterne bølger i norske farvande observeret med ERS-1 SAR
Publication TypeThesis
Year of Publication1995
AuthorsFurevik, BR
Refereed DesignationUnknown
Secondary TitleMaster Thesis No. 50
Thesis TypeMaster Thesis
Thesis Number50
Author Address

NERSC