Grunnlagsdokument for en nasjonal plan for målrettet forskning innen satelittbasert jordobservasjon

TitleGrunnlagsdokument for en nasjonal plan for målrettet forskning innen satelittbasert jordobservasjon
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication1995
AuthorsLandmark, BJ, Pettersson, LH, Sandven, S, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC