Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013

TitleForvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013
Publication TypeReport
Year of Publication2013
AuthorsArneberg, P, Ottersen, G, Frie, AKH, van der Meeren, GI, Johansson, J, Selvik, I
Refereed DesignationRefereed
Number of Pages40
URLhttp://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_37253
Author Address

NERSC