Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014

TitleForvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014
Publication TypeReport
Year of Publication2014
Authorsvan der Meeren, GI, Skotte, G, Ottersen, G, Franzen, S, Jørgensen, NM, Frie, AKH, Lorentsen, S-H, Selvik, I, Svensen, HI
Refereed DesignationRefereed
Number of Pages115
Author Address

NERSC