Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB

TitleForslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication1997
AuthorsBerntsen, J, Jansen, E, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC