Fjernmålte Spektral Data for Observasjon av Marint Klorofyll A og Primær Produksjon

TitleFjernmålte Spektral Data for Observasjon av Marint Klorofyll A og Primær Produksjon
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication1991
AuthorsPettersson, LH, Johannessen, OM, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC