ERS-1 pilot isovervåkning demonstrasjonstjeneste for Svalbard området - Tjenestedrift 1. halvår, 1994

TitleERS-1 pilot isovervåkning demonstrasjonstjeneste for Svalbard området - Tjenestedrift 1. halvår, 1994
Publication TypeReport
Year of Publication1994
AuthorsPettersson, LH, Drottning, Å, Sandven, S, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC