Effekt av CO2-injeksjon i havet på det atmosfæriske CO2-budsjettet

TitleEffekt av CO2-injeksjon i havet på det atmosfæriske CO2-budsjettet
Publication TypeReport
Year of Publication1991
AuthorsHaugan, PM, Drange, H, Johannessen, OM, Jansen, E
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Technical Report no. 50
Report Number50
PublisherNERSC
TypeTechnical
Author Address

NERSC