Den tredje pol og klimaendringer i Kina. Report chapter of ‘Kinas grønne revolusjon’ by Norsk Klimastiftelse.

TitleDen tredje pol og klimaendringer i Kina. Report chapter of ‘Kinas grønne revolusjon’ by Norsk Klimastiftelse.
Publication TypeReport
Year of Publication2016
AuthorsChen, L
PublisherNorsk Klimastiftelse
URLhttp://energiogklima.no/kommentar/den-tredje-pol-og-klimaendringer-i-kina/