Bildebehandling i et demonstrasjonsprosjekt for anvendelse av satelitt-SAR i NordØst Passasjen

TitleBildebehandling i et demonstrasjonsprosjekt for anvendelse av satelitt-SAR i NordØst Passasjen
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication1995
AuthorsKloster, K
Refereed DesignationUnknown
Conference NameIn proceedings from NOBIM´95, Ålesund , Norway
Author Address

NERSC