Beredskapsplan for Ormen Lange: Anvendelser av miljødata fra jordobservasjonssatelitter

TitleBeredskapsplan for Ormen Lange: Anvendelser av miljødata fra jordobservasjonssatelitter
Publication TypeReport
Year of Publication1997
AuthorsPettersson, LH, Johannessen, OM, Sandven, S
Refereed DesignationUnknown
Author Address

NERSC