Biblio

Filters: Author is Berntsen, J.  [Clear All Filters]
Journal Article
Miscellaneous
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).
Report
Thesis