Arktisk havis og klimaforandringer - vil havisen forsv inne i dette århundre?

TitleArktisk havis og klimaforandringer - vil havisen forsv inne i dette århundre?
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication2001
AuthorsJohannessen, OM, Miles, M
Refereed DesignationUnknown
NewspaperOttar
Author Address

NERSC