Biblio

Export 1106 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
Report
Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Drange, H., Richter, K. & Jansen, E. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havniv{\aa} med spesielt fokus p{\aa} vestlandskysten. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten 89, 48 (Thormøhlensgt. 47; 5006 Bergen, 2012).
Johannessen, O.M. Forslag til etablering av Norsk klimasenter. Forskningsstrategisk konferanse om klimaforskningen i Norge, Konferanserapport, Holmenkollen Park Hotel Rica, 19. november 1998, Norsk forskningsråd 1999 (1999).