Biblio

Export 1098 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
2013
Blunden, J., et al. State of the climate in 2012. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) 94, (2013).
2012
Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Drange, H., Richter, K. & Jansen, E. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havniv{\aa} med spesielt fokus p{\aa} vestlandskysten. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten 89, 48 (Thormøhlensgt. 47; 5006 Bergen, 2012).
Bengtsson, L., et al. The Earths Cryosphere and Sea Level Change. Space Science Series of ISSI 343 (2012).