Home page

The Nansen Center is an independent non-profit research foundation conducting basic and applied environmental and climate research.

News

12. August 2019 - 11:52

Forskere skal for første gang på 20 år igjen benytte lydsignaler til å kartlegge havtemperaturen på tvers av hele Polhavet. Kystvaktskipet KV... [read more...]

9. August 2019 - 9:46

An international research community review article has assessed the basis and made commendations for the development and implementation of an Arctic... [read more...]

5. August 2019 - 16:20

Siden midten av juli i år har det aldri tidligere vært observert mindre total utbredelse av sjøis i Arktis. Fortsatt er det cirka en og en halv måned... [read more...]